Blogg

I Australien berättar vi om innovativa försäljningssätt

I dagarna har en av mina kollegor och goda vän Anita Radon befunnit sig i Australien för att berätta om vår forskning för forskarkollegor. Det känns stort och extra glädjande när hon på FB berättar att erbjudanden om att publicera i journaler och ansvara för speciella journalnummer haglat över henne tillsammans med ett utbrott från en känd professor som menade att våra resultat borde ha fått mycket större utrymme på konferensen än vad det fick. Eller för att uttrycka mig precis som Anita skrev: Rätt jäkla nöjd Smiley smile

Anita i Australien

För er som kanske inte är helt bevandrade i hur en forskares värld ser ut så kan jag avslöja att det finns ett mycket tydligt mål med forskning. Och det är att forskningen publiceras i vetenskapliga journaler. Så av det skälet vågar jag konstatera att vårt konferensdeltagande är lyckosamt. Men nu tänkte jag lite kort berätta för er om vad vi undersökt och kommit fram till – så att ni har koll på vad forskarna i Australien får lära sig av oss i Borås:

Vår studie tog utgångspunkt i att konsumtion av musik har förändrats radikalt under relativt kort tid. Det är nästan ingen idag som köper en CD i butik utan väljer istället strömmande medier av olika slag. Debatten idag förs ofta utifrån det faktum att en del av sådana aktiviteter är olagliga men få väljer att prata om de innovationer som faktiskt börjar komma fram när det gäller musikförsäljning. Det är många som t.ex. tar fram mobila appar i samband med en musikkonsert och erbjuder konsertbesökaren en upplevelse både före-, under- och efter själva konserten. Appen kan hjälpa besökaren att planera konserten, skaffa sig en uppfattning över lokalerna, i förväg ta reda på var det finns något att äta, var ev försäljning av musik finns under konserten, man kan ladda ner priser och i förväg få veta vilka ev souvenirer som finns. En del erbjuder till och med möjlighet att ”förbeställa” t.ex. en t-shirt, så den bara är att hämta upp under konserten.

Vi menar i vår studie att det finns mycket lärdom att hämta från musikindustrin när det gäller evenemang kopplat till försäljning. Musikindustrin har blivit duktig på att använda kommunikationsteknologi och de inser vikten av att bygga upp förväntningar, för att också ta hand om förväntningarna på rätt sätt. Vårt exempel visar också att det ibland kan vara bra att agera i en hårt ansatt bransch, eftersom det tvingar fram innovativa idéer.